Onderzoek

Generatie Y in haar kracht

artikel FD

De hoogopgeleide Generatie Y (geboren vanaf omstreeks 1985 tot 2000) wordt soms geschetst als arrogant, jobhoppers en niet loyaal. Dit beeld is echter onjuist. Naar aanleiding van ons onderzoek zien wij juist volop kansen voor ondernemingen wanneer zij de diversiteit aan talenten van Generatie Y bewust inzetten.

Vanuit onze organisatie Drive & Change Management Consulting hebben wij tussen juli 2012 en maart 2013 in samenwerking met Harry Starren het onderzoeksproject “Generatie Y in haar kracht” uitgevoerd en gerapporteerd. Vanuit het vakgebied organisatieverandermanagement zien wij een uitdaging voor organisaties om Generatie Y zo authentiek en goed mogelijk te laten samenwerken met andere generaties. Dit onderzoek is uitgevoerd bij negen commerciële Nederlandse toporganisaties uit verschillende branches:

  • Akzo Nobel
  • Delta Lloyd
  • Diversion
  • KLM
  • Loyens & Loeff
  • Ormit
  • Post NL
  • Rabobank Nederland
  • Unilever

Met dit onderzoek hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe de hoogopgeleide Generatie Y (geboren tussen 1985-2000) professional optimaal presteert en samenwerkt met andere generaties. Het onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken door haar focus op de hoogopgeleide Nederlandse Generatie Y mét relevante werkervaring die deelnemen aan een management traineeship of talentprogramma.

Uit het onderzoek blijkt dat de high potentials van Generatie Y zeer goed in staat zijn hoge prestaties te leveren én loyaal te zijn, op voorwaarde dat organisaties weten hoe zij deze groep professionals optimaal in haar kracht kunnen krijgen en behouden. Organisaties zijn in de huidige economische omstandigheden minder snel bereid te investeren in het talent van haar medewerkers. Wij zijn echter van mening dat Generatie Y juist verbeteringen teweeg zal brengen die nodig zijn om de recessie in Nederland het hoofd te bieden en hier sterker uit te komen. Als het bedrijfsleven de vruchten van Generatie Y wil plukken, verdient het aanbeveling om nu het thema organisatie breed onder de aandacht te brengen en acties te ondernemen.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek, het rapport of het artikel in het Financieele Dagblad, contact met ons op.